ตรด(ภาษาเขมร)

2010-05-09 | uploaded | 23502 views

Get it legally from: www.mp3va.com
most mp3 costs just 0.15 USD

Source:audiothief.com

Download
เรือมตรด จังหวัดบุรีรัมย์ เรือมตรด คือรำตรุษสงกรานต์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้มาตั้งแต่โบราณ มีความเชื่อเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยสมัยก่อนที่ใช้เดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ ข้อมูลโดย...มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพจ Buriforum : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.