ตรด(ภาษาเขมร)

2010-05-08 | uploaded | 16449 views

Get it legally from: www.mp3va.com
most mp3 costs just 0.15 USD

Source:audiothief.com

Download
ตรดเป็นการละเล่นหนึ่ง ของชาวบ้าน ร้องรำทำเพลง เพื่อเรี่ยไรเงินทำบุญในวันสงกรานต์