ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ,Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ

2012-08-01 | uploaded | 5283 views

Get it legally from: www.mp3va.com
most mp3 costs just 0.15 USD

Source:audiothief.com

Download
'Επ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς μάχης τῆς Χαιρωνείας ( 2 Αὐγ. 338.),ἕνα περιληπτικό ἱστορικό γιά τόν ὁμώνυμο Λέοντα. Γιά περισσότερες πληροφορίες: http://www.plutarcheio.gr/