ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ,Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ

1970-01-01 | uploaded ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΝΕΕΥΣ | 2917 views

Source:youtube-mp3.org

Loading

Source:audiothief.com

Download
'Επ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς μάχης τῆς Χαιρωνείας ( 2 Αὐγ. 338.),ἕνα περιληπτικό ἱστορικό γιά τόν ὁμώνυμο Λέοντα. Γιά περισσότερες πληροφορίες: http://www.plutarcheio.gr/

Related Videos