Lean Management (Agile, Six Sigma) - 'Szczupłe' Zarządzanie Przedsiębiorstwem

2013-02-22 | uploaded | 3459 views

Get it legally from: www.mp3va.com
most mp3 costs just 0.15 USD

get a sample: Lean Management (Agile, Six Sigma) - 'Szczupłe' Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Source:audiothief.com

Download
Lean manufacturing, lean enterprise, or lean production, often simply, "Lean," is a production practice that considers the expenditure of resources for any goal other than the creation of value for the end customer to be wasteful, and thus a target for elimination. Working from the perspective of the customer who consumes a product or service, "value" is defined as any action or process that a customer would be willing to pay for. Lean management -- jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, której wdrożenie umożliwia dostarczanie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości zasobów. Inne stosowane nazwy tej koncepcji to lean manufacturing, lean production, lean six sigma oraz lean sigma. W polskiej literaturze zarządzania najczęściej używa się bezpośredniego tłumaczenia ,,szczupłe zarządzanie".